Information från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande

Fredag 11 december klockan 14:30. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4.

Fredag igen och fortfarande mycket svårt läge. Situationen är under kontroll men mycket ansträngt. Alla i vården sliter väldigt hårt och många får inte mycket julledighet.

Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel är 1192/dag och R-talet är 1,19. Det är både många nya insjuknade per dag och allt för högt R-tal. Den kombinationen är ohållbar. I Danmark tar man nu i med hårdhandskarna. Mette Frederiksen (S) gör gott intryck på mig. Tydlig och snabb med beslut. (Se bilagd bild för att bättre se vad Danmark gör).

Med tanke på att våra sjukhus är fulla med patienter och R-talet är en bit över 1,0 så borde även vi i Sverige göra mer. En del skånska kommuner låter nu skolorna ta jullov några dagar tidigare, bland annat Malmö. Staffanstorp låter sitt högstadie få jullov en hel vecka tidigare. Stockholms smittskydd rekommenderar nu idag att alla högstadier i Stockholm går över till distansundervisning från och med måndag. Varenda kommun måste nu fundera på vilket sätt man kan bidraga med att få ner smittspridningen men också vidtaga förebyggande åtgärder så att smittan inte ökar. Allt vi nu kan göra för att hjälpa vården är avgörande. Vi vill inte att andra patientgrupper ska få utebliven vård för att sjukhusen är fulla med covid-19 patienter. Så tänk solidariskt.

Ett av de största företagen i Helsingborg som heter Nowaste logistics börjar med munskydd för att förhindra smittspridning. Även om inte Folkhälsomyndigheten vill se munskydd som en möjlighet så gör allt fler det. Fler och fler använder det vid olika behov. Låt det sunda förnuftet råda och segra.Region Skåne kommer från och med måndag att ha följande uppstramning avseende munskydd och besöksförbud:

”Skärpta vårdhygieniska åtgärder med anledning av den allvarliga covid-19-situationenSmittspridningen av Covid-19 i Skåne är nu så allvarlig att Vårdhygien och Smittskydd bedömer att skärpta vårdhygieniska åtgärder bör införas i vården i Region Skåne. Dessa är tillfälliga åtgärder till redan befintliga vårdhygien- iska riktlinjer. Åtgärderna införs den 14 december och kvarstår till den15 januari.

Förlängning sker vid behov efter bedömning av Vårdhygien och Smittskydd.
• Munskydd och visir ska användas av all personal vid patientnära arbete
• All personal som har patientnära arbete ska använda munskydd i arbetsrelaterade situationer där fysisk distansering till annan personal ej kan tillämpas, till exempel vid arbete i trånga arbetsutrymmen, rondarbete eller vid rapporter.
• Resurspersonal ska i minsta möjliga mån rotera mellan olika enheter.
• Alla patienter ska i största möjliga utsträckning vistas på sina rum.
• Besöksförbud återinförs med vissa undantag såsom vid vård i livets slutskede eller i andra ömmande situationer.
• Symtomkontroll av personal ska genomföras inför varje arbetspass i enlighet med befintliga rutiner”

Trevlig helg om ni får lite möjlighet till vila!

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 40 606 (+8 332 på en vecka) Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: Totalt 308 (+113 jämfört med en vecka sedan)varav 27 i intensivvård (-2) jämfört med för en vecka sedan)�Antal covid-positiva som avlidit: cirka 496* (+46 siffran är en cirka-uppgift då inrapporteringen är ojämn men helt klart är det väldigt många som avlidit senaste veckan)