Information & instaser i hemtjänsten

Min Mening
Insätt till hd.se/klippan 18-08-31

Klippans kommun har gjort en del förändringar på insatserna i hemtjänsten där brukarna inte fått tillräcklig information eller upplysningar om sin rätt till valfrihet. Upplysning och information om ”LOV” (Lagen om valfrihet) har inte nått brukarna tillräckligt enligt min mening. Eller kanske har man glömt upplysa brukarna om att lagen finns?

Nu har kommunen bestämt att inköpen ska ske från ”Mathem” och ska göras via internet med hjälp av hemtjänstens personal. Ett beslut som man måste ifrågasätta. Det positiva är att hemtjänstens personal får mer tid över för brukarna. Men många av de ca. 150 brukare är inte nöjda med denna förändring.

Det finns 2 privata företag som är godkända av kommunen som utför inköpen i närmsta butik. Där har man också valmöjligheten att få ledsagning till och från affären. Varför håller man tyst om detta? Ansvariga chefer kanske tror att brukarna sitter och surfar på kommunens hemsida där all info finns att hämta. Man kan inte lägga över allt ansvar på anhöriga och hemtjänstens personal att de ska ombesörja all information. Istället borde kommunen göra detta, muntligt men också skriftligt till dem det berör.

Det sunda förnuftet säger kanske att man borde vänt sig till de privata aktörerna som gör inköpen idag om upphandling istället. Vilket skulle innebära att brukarna i stort sett fick behålla sina rutiner som är viktigt om man exempelvis har en demens. Våra lokala handlare fick behålla sina kunder samt att hemtjänstens personal får den avlastningen och lägga mer resurs på människan som behöver omsorg och vård.

Ernie Larsson // VÅR FRAMTID – KLIPPAN
Nr 5 på kommunfullmäktigelistan