Infrastruktur & företagande

– Här bakom bor en av vår kommuns väldigt många småföretagare.
Vi har en stor landsbygd, där många bor och verkar hemifrån. Det måste vi se till att man kan fortsätta göra. Det vill säga bo och verka hemifrån sitt hem på landsbygden. Just därför är infrastrukturen så väldigt viktigt.

VÅR FRAMTID – Klippan anser därför att alla Kommuninvånare oavsett var i vår fantastiska kommun vi bor måste få tillgång till fiber. Dessutom vill vi öka satsningarna till vägföreningar, för trots allt är det de som ser till att vi kan komma till och från våra hem och jobb.

Kenneth Dådring // VÅR FRAMTID – Klippan