Inlämnade motioner KF 190527

Vår framtid – Klippan lämnade in tre motioner som du hittar till vänster under ”Motioner”

  • Gång/cykelväg Östra Ljungby – Klippan – Ljungbyhed – Söderåsen/Skäralid
  • Hastighetsbegränsning inom Kommunens tätbebyggda områden
  • Digital skyltning