KF 2019-06-24

Sista Kommunfullmäktige innan sommaren är avklarat. Nu väntar en välförtjänt ledighet där batterierna laddas inför höstens utmaningar.

Vår Framtid – Klippan lämnade in 2 motioner:
* Herrevadskloster – Ett Kulturminne i förfall
Att detta kulturminne och med dess befintlig kulturhistoria idag håller på att förfalla kan inte ses som ett gott betyg. Varken för kommunens invånare, kommunen eller kommande generationer. Vår framtid – Klippan anser därför att det är dags att kommunen med stor kraft och genom sina kontakter gör allt för att förfallet av Herrevadskloster får ett slut.
* Iordningställa badplatser i kommunen
Kommunens tre badanläggningar diskuteras ofta bland oss politiker. Några partier hade dessutom detta som en valfråga. . .
Vi vet hur situationen för de tre badanläggningarna ser ut och vilka kostnader de medför. Vad vi inte diskuterar är kommunens naturbadplatser.
Fler och fler ser möjligheter i att nyttja dessa då det för många är ekonomin som sätter stopp för att åka till havet. Är det inte dags att vi börjar se över vad vi faktiskt har i vår fantastiska kommun vad gäller dessa bad?

Båda dessa motioner är initiativtagaren en medborgare i Klippans kommun.

Våra motioner kan du läsa i sin helhet under ”Motioner” till vänster på sidan.

VF motioner under detta kommunfullmäktige:
* Klippans kommuns medborgare över 85 år garanteras en plats på trygghetsboende, senior- eller äldreboende utan särskild prövning.
AVSLAG

* Kameraövervakning för trygghet och säkerhet
AVSLAG

Inlägget kommer att uppdateras i augusti.