Klippans nya parti: ”Sälj halva Treklövern”

hd.se/klippan
Annsofie Wieland & Hanna Pilhage Rahlén

Med pengarna från en försäljning av halva bostadsbolaget Treklövern vill Klippans nyaste parti ge skola och vård en ny inriktning. Trots att motståndarna avfärdar hela förslaget som orimligt. Vi har tagit pulsen på Vår Framtid Klippan.

Det återstår bara några månader till valet när de avhoppade Moderaterna Kenneth och Helena Dådring och ett 50-tal personer till formerar ett nytt lokalt parti. Inledningsvis har retoriken mest handlat om ett tänkt motsatsförhållande mellan prioriteringar och lösningar som utgår från lokala förutsättningar och behov och de som färgats av ideologi och partiernas nationella agendor.

Men vad vill egentligen det nya partiet? Och vilka kommuninvånare är det som de vill företräda?
Läs mer:Ingen Dådring på M:s vallista – vill starta egen lobbyförening

I det nya partiprogrammet finns ett radikalt förslag: Genom att sälja ut hälften av det helkommunala bostadsbolaget Treklövern skulle man få fram stora resurser. Under sex år skulle de sedan kunna användas för att hitta nya arbetssätt och stöpa om kommunorganisationen i grunden.

– Vi pratar hela tiden om att vi måste göra något annat än igår, satsa på de unga, och så tillsätter man en och annan miljon och sedan är man tillbaka på ruta ett igen. Det krävs långsiktighet, säger Kenneth Dådring.

En tredjedel av pengarna ska portioneras ut till äldreomsorgen, två tredjedelar i skola och barnomsorg. Eftersom det är en tillfällig förstärkning ska de framför allt användas för att pröva nya arbetssätt och tidiga insatser för barn och unga.

Genom försäljning av aktier, fastigheter eller på annat sätt anser han att man skulle kunna få loss 150 till 200 miljoner kronor.

– Vi ska slimma under sex års tid. Varje dag kommer det nya system, nya arbetssätt för att optimera en organisation. Sedan när pengarna är slut ska det vara så inkört och bra uppbyggt att det ska räcka med de medel vi har.

Men den nuvarande ordförande i Treklövern, Rune Persson (S) kallar förslaget för ”populistiskt”.

– Det är som ett gammalt ångfartyg där man eldar med bordläggningen. Jag tror att alla erfarna politiker säger samma sak, säger han.

Du är ju även ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Är det inte lockande att få mer resurser?
– Först skulle jag ställa mig frågan – är detta en långsiktig höjning av pengarna jag kan använda mig av? För då kan jag anställa folk och få en bättre verksamhet. Men är det inte långsiktigt och kranen stängs, då är det inte lika kul längre.

Vår Framtid Klippan vill inte låta sig placeras på en höger-vänster-skala, men valprogrammet innehåller flera formuleringar som känns igen från klassisk borgerlighet. Småskalighet, levande landsbygd och frihet i val av barnomsorg betonas, samt att kommunen inte själv behöver driva exempelvis boende för äldre. Men småskaligheten har en gräns. Kommunens skolor ska minst ha två paralleller.

Enligt Kenneth och Helena Dådring siktar partiet på fem mandat i valet, helt själv. Något försök att ingå samarbete med andra partier kommer inte att göras.

Men om ni inte lierar er med någon annan – hur ska ni då få genom det ni vill genomföra?
– Antagligen kommer vi inte in styrelser och nämnder. Då är vårt redskap att skriva motioner och prata, prata, prata … Ett valtekniskt samarbete skulle binda upp oss, säger Helena Dådring.

– Om någon annan gillar de förslag som vi lägger, då är det ju bra. Vi kommer att fortsätta driva vår politik, säger Kenneth Dådring.