Kommunfullmäktige 190225

Även vid detta fullmäktigemöte lämnade Vår Framtid in tv motioner:
* Medborgarinflytande och ökade möjligheter för allmänheten att möta kommunens politiker.
* En äldreomsorg med djur.

Motionerna i sin helhet hittar ni genom att klicka på ”Motioner” till vänster på sidan.

Helena Dådring, ordförande

Lyssna – Kommunfullmäktige 2019-02-25