Kommunfullmäktige 2019-10-28

Så var det dags för höstens 2:a kommunfullmäktige.
Ärenden som ska upp är följande:

  • Val av justerare
  • Föredragningslista
  • Delårsrapport Klippans kommun per 2019-08-31 KS 2019.0456
  • Omdisponering i investeringsbudget 2019 och 2020 för teknisk förvaltning KS 2019.0433
  • Regler för utbetalning av lokalt partistöd KS 2019.0384
  • Sammanträdesdagar KSAU, KS, KF 2020 KS 2019.0437
  • Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2019 KS 2019.0178 Svar på motion om att säkerställa likvärdiga rättigheter och underlätta delaktighet i demokratin KS 2016.0860
  • Svar på motion angående införskaffande av ett digitalt voteringssystem KS 2019.0088
  • Motion om att utreda möjligheter till ett bättre bevarande av Herrevadskloster KS 2019.0343 Svar på motion om att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i fullmäktiges sammanträden på distans KS 2019.0225
  • Delgivningsärende KS 2019.0022

Datum: 2019-10-28
Tid: kl 19:00
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan