Kommunfullmäktige 2019-11-25

Följ och lyssna/se kommunfullmäktigeKlicka här

Så var det dags för höstens 3:e kommunfullmäktige.

Datum: 2019-11-25
Tid: 19:00
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Ärenden som ska upp är följande:

 • 1. Val av justerare
 • 2. Föredragningslista
 • 3. Redovisning av ekonomiska läget för kommunen
 • 4. Kerstin Meinens avsägelse av uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
 • 5. Gunilla Torstendahls avsägelse av uppdrag som ledamot i Valnämnden
 • 6. Naturvårdsprogram Klippans kommun
 • 7. Fråga om besked till Ljungbyheds IF gällande Ljungbyheds IF:s klubbstuga
 • 8. Fråga om återställande efter grävarbeten
 • 9. Restaurang Senioren, bemanning och måltidspris
 • 10. Svar på motion angående en trygg och säker skola
 • 11. Svar på motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans kommuns skolor
 • 12. Svar på motion gällande ökade möjligheter för allmänheten att möta kommunens politiker
 • 13. Svar på motion om vikten av medborgarinflytande
 • 14. Svar på motion om utökad lekmiljö utomhus för barn
 • 15. Svar på motion om att anpassa och bygga lekplatser för funktionshindrade
 • 16. Svar på motion om hastighetsbegränsning inom kommunens tätbebyggda områden
 • 17. Svar på motion om utökning av p-platser i Klippans centrum
 • 18. Delgivningsärende

KF-handlingar samlingsdokument samt ärende 1 – 4 Klicka här

KF-handlingar ärende 5 – 18 Klicka här