Liv & rörelser på Storgatan Klippan

– Vet ni att VÅR FRAMTID – Klippan skulle väldigt gärna se att Storgatan här i Klippan blev helt bilfri. Vi skulle vilja se mycket liv och rörelser och väldigt mycket folk och det tror vi att vi kan uppnå genom att göra den här gatan riktigt attraktiv genom att just göra den bilfri.

– För att Storgatan här i Klippan ska bli den attraktiva plats som vi vill att den ska vara, så tycker vi Vår Framtid – Klippan att vi måste tillgänglighetsanpassa hela gatan. Det vill säga då måste man plocka bort kullerstenen se till att man får jämna fina ytor istället, så att oavsett vilket funktionshinder man har ska man kunna röra sig fritt över gatan. Så den måste var bilfri, den måste vara tillgänglighetsanpassad dessutom. Då först kan den bli riktigt fin och attraktiv.

Kenneth Dådring // VÅR FRAMTID – Klippan