Mandatperiodens första Kommunfullmäktige 2018-10-30

Vår framtid – Klippans ledamöter och ersättare på plats.

Kenneth Dådring, ordinarie ledamot

Lena Landin, Ordinarie ledamot

Helena Dådring, ersättare

Thomas Thorné, ersättare

Lyssna – Kommunfullmäktige 2018-10-30