Min mening / av Lena Landin nr 4

hd.se/klippan 18-08-23

Min mening: ”Ännu en gång ställer man kvalité mot kostnader”

Lena Landin, ordförande för referensgruppen i funktionshinderfrågor, önskar mer medborgardialog kring eventuella förändringar inom färdtjänsten i kommunen.

I Klippans kommun har vi och har haft i många år en mycket väl fungerande färdtjänst till gagn för våra äldre och funktionsnedsatta invånare. Vi är glada över den extraservice som erbjuds.
Till vår förvåning har man bestämt i socialförvaltningen att utreda om Skånetrafiken är ett alternativ. Ännu en gång ställer man kvalité mot kostnader.
Ingen bryr sig om de försämringar som blir för de som använder sig av färdtjänst om man väljer Skånetrafiken.
När man nu ska göra en ny upphandling av färdtjänsten är det ett utmärkt tillfälle att använda sig av medborgardialog. Det har gjorts förut med bra resultat. Referensgruppen i funktionshinderfrågor med flera fick då möjlighet att ge synpunkter bland annat på kravspecifikationen inför upphandlingen. Idag finns ingen dialog med berörda organisationer.
Tycker ni verkligen att det ska gå till såhär?
För referensgruppen i funktionshinderfrågor
Lena Landin, ordförande

Lena Landin // nr 4 på valsedeln för  VÅR FRAMTID – Klippan