Min mening – Behövs verkligen fler partier???

hd.se/klippan 180712

Behövs verkligen fler partier???

Mitt snabba svar på den frågan är ”Nej, det gör det inte”. Och anledningen är att många av dessa lokala partier ofta är spunna ur ett missnöje grundat på en fråga. Till exempel så vill några entusiaster att ishallen i Brohultsed inte ska rivas, och bildar därför ”Ishallspartiet”. Så långt allt väl. Men när dessa entusiaster sedan får mandat i fullmäktige blir det ofta besvärligt. För där ska man plötsligt vara med och besluta både om äldrevård, skolor, plan och byggärenden och mycket, mycket annat. Och det var man inte beredd på. I dessa fall tror jag att situationen skapar mer oro och smolk i bägaren än vad de gör nytta.

Om vi istället utgår från att man vänder sig mot hela det politiska etablissemanget och ifrågasätter om vi inte kan vara medborgarna mer till gagn genom att i större utsträckning än idag, bara ha de lokala glasögonen på oss? Ja, då blir mitt svar ett annorlunda. För jag tror inte att vår demokrati i de små lokala frågorna var ämnad att i så här stor utsträckning spegla olika ideologier. Dessutom många gånger på bekostnad av det sunda förnuftet. Jag tror heller inte att det är optimalt ur en demokratisk synvinkel, att ”oheliga” allianser bildas för att utesluta så att andra demokratiskt framröstade partier inte ska få en framträdande roll. Hur går det ihop med vår syn på ett ”demokratiskt” samhälle?

Låt folkets röst mer komma till tals genom att låta det sunda förnuftet styra mer än ideologier!

Kenneth Dådring, VÅR FRAMTID – Klippan