Min mening – Dagbarnvårdare ett bra komplement

Inskickat till HD.se/klippan
hd.se/klippan 180629

Med kaffet i halsen läste jag att Barn och Utbildningsnämnden ska se över beslutet om dagbarnvårdare. Jag läser också att verksamhetschefen för förskolan anser att politiken inte ska styra verksamheten. . . Självklart är det politiken som ska avgöra vilken verksamhet som ska finnas i kommunen och var den ska finnas. Allt annat vore ett tjänstemannastyre.

Under mina år i Barn & Utbildningsnämnden har jag debatterat och kämpat för att DAGBARNVÅRDARE (fd dagmammor) fyller en VIKTIG funktion. Motståndet har varit tufft, speciellt från förvaltningen som menar att det saknas läroplan för dessa pedagoger och att många även saknar utbildning. Det påpekades också att dagbarnvårdarna påverkar statistiken för Klippan på ett negativt sätt. Jag kan hålla med om förvaltningens synpunkter. MEN det innebär dock inte att verksamheten är mindre bra för barnen. Idag har vi inte utbildning för att bli föräldrar och trots det så är de flesta föräldrar mycket bra föräldrar. För mig är det viktigt att det finns valmöjlighet för kommunens vårdnadshavare. De känner barnen bäst och vet just hur deras livspussel kan lösas på bästa sätt. Många av kommunens dagbarnvårdare har dessutom utbildning och samtliga, skulle jag säga, gör ett fantastiskt jobb.

För mig är dagbarnvårdarna en styrka och viktigt komplement till övrig barnomsorg i vår fantastiska kommun. Jag kommer fortsätta debattera och kämpa för att den verksamheten ska finnas kvar i kommunen.

Helena Dådring // VÅR FRAMTID – Klippan