Min mening – Förtroendet för oss politiker minskar . . .

Insänt till hd.se/klippan 18-08-27

Förtroendet för oss politiker minskar. Allt fler ställer sig dessutom frågan vart vår demokrati är på väg. En sund reaktion på detta borde hos oss politiker vara att bli lite mer självkritiska och kanske till och med ifrågasättande. Ifrågasättande till om vi tar vårt uppdrag på allvar och tolkar det rätt. Ifrågasättande till om det som vi genom åren kallat för demokrati, verkligen är demokrati.

På riksplaner hör vi ledande moderater säga: ”En röst på Moderaterna är en garanti för att byta ut Lövén”. På det lokala planet i Klippan hör vi ledande moderater säga: ”En röst på Moderaterna kan vara en röst på Socialdemokraterna”. . . beroende på hur valet går. Och Socialdemokraterna i Klippan säger samma sak fast omvänt. Mellan raderna kan det utläsas att dessa partiers huvuduppdrag är att förhindra att vissa andra partier får inflytande. Förutom att det är ett sätt att lura väljarna på, anser jag också att det är ett sätt att ytterligare underminera det vi kallar för demokrati. Lokala partier på frammarsch – konstigt?

I VÅR FRAMTID -Klippan har vi en annan syn. Vårt huvuduppdrag är i första, andra, tredje och fjärde hand att representera Klippan Kommuns invånare. Jag erkänner villigt att vi har det lättare än de etablerade partierna, eftersom vi inte blandar in ideologier i våra diskussioner. Jag är övertygad om att våra fullmäktigekandidater röstar helt olika i riksdagsvalet. Och jag är lika övertygad om att våra representanter alltid kommer att värna våra kommuninvånarnas bästa!!!

Kenneth Dådring // VÅR FRAMTID – Klippan