Min Mening / Inom LSS är botten definitivt nådd

hd.se/klippan 18-08-27

Vi i lokala partiet Vår framtid Klippan ser med förskräckelse på hur välfärden för våra invånare i Klippans kommun med funktionsnedsättning monteras ned. Under en kortare tid har många kraftiga försämringar skett.

Inom LSS är botten definitivt nådd! Ett exempel är att man avslår sökta insatser med motiveringar som strider mot LSS lagen. Om detta påpekas får man svaret: ” Du kan ju överklaga”. LSS-handläggarna har förvandlats till motståndare. Deras arbete ska bestå i att hjälpa till med information om vad den sökande har rätt till. Man ska utgå från den enskildes behov. Idag görs detta inte. Konsekvenser blir att de som drabbas havererar och anhöriga mår mycket dåligt.

Den senast kända besparingen inom LSS är att fritidssamordnarens tjänst på 20 procent tas bort. I LSS-lagen står att i insatserna bostad med särskild service för barn, ungdomar eller vuxna ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Fritidssamordnaren har ordnat resor, aktiviteter, fester och samverkat med personal på boenden kring aktiviteter för målgruppen. Ett mångårigt samarbete med kringkommunerna där man gemensamt ordnat aktiviteter kommer inte att kunna fortsätta. Syftet med detta samarbete har varit att utvidga deltagarnas nätverk. Då det dessutom idag finns minimalt med personal på boendena gör att de som bor på boenden är hänvisade till att umgås med de man råkar bo tillsammans med.

Vi i lokala partiet Vår framtid Klippan är djupt bekymrade över hur detta ska sluta! Personalen går på knäna. De boende mår dåligt. Är det såhär det ska vara i vår kommun?

Lena Landin // VÅR FRAMTID – Klippan