Min mening: Lösningen är inte att ta bort enkla hjälpmedel

Helena Dådring (M) svarar på Gunilla Svenssons inlägg om enkla hjälpmedel som publicerades på hd.se den 27 februari 2018.

Kommunikation är inte alltid enkelt. Jag instämmer i det du skriver om att arbetsterapeuter ska arbeta med sin profession. Det var precis det jag skrev.
Men till skillnad från dig menar jag att lösningen inte är att ta bort enkla hjälpmedel till äldre och funktionsnedsatta utan att se över organisationen. Rätt person för rätt arbetsuppgift.

I vår kommun är det många som inte har förutsättningar att köpa dessa redskap. Det kan bero på ekonomi, men också på att redskapen inte finns i kommunen. Resultatet blir att personer helt enkelt måste avstå från redskap som avsevärt underlättat deras vardag.
Vad gäller att nämnden var eniga så är ju det bra. Men som du vet är människor olika och har olika åsikter. Det är en av anledningarna till att varje politiker har varsitt mandat. Vi kan då få en helhetsbild och med våra olika ”ryggsäckar” kan vi också ta bättre beslut. Om vi väljer att alltid tycka samma saker, så är det ju slöseri med skattepengar att flera personer ska delta i besluten… En person hade ju då kunnat tilldelas alla partiets mandat och rösta därefter.

Helena Dådring