Min Mening / Svar till Bengt Svensson (M)

Den 22 aug skrev Bengt Svensson (M) ”Min mening” på hd.se ang. Kapelletområdet och att VÅR FRAMTID – Klippans 1:a namn Kenneth Dådring påhejade detta.
Detta är lögn!

”Området vid Kapellet var kommunens senaste attraktiva villatomtområde. Men S, C och MP- majoriteten sålde ut det till ett byggbolag, påhejade av dåvarande oppositionsråd (numera första namn på det nya partiet ”Vår framtid Klippan”). Resultatet är bedrövligt. Området är belamrat med lådbostäder.”
Klicka här för att läsa hela inlägget

Ett svar är insänt till hd.se/klippan 18-08-22

Min Mening / Svar till Bengt Svensson (M)

Jag har alltid hyst stor respekt för Bengt Svensson. Detta för att jag förknippat honom med saklighet och kunnande. Men efter att ha läst ”Min mening Klippan” får jag omvärdera detta. Att komma med osanningar och falska påstående är inte vare sig vackert eller ok. Inte ens om man varit politiker i 30 år.

Varken jag eller mitt förra parti ”hejade på” beslutet om byggande på Kapelltomten. Tvärt om. I alla instanser reserverade hela Alliansen sig mot en etablering av ett HVB-hem som var första steget i att bebygga tomten. Med anledningar som Bengt själv nämner, tyckte vi det var ytterst olämpligt att bebygga denna tomt. I Kommunstyrelsen förlorade jag omröstningen mot Johan Pettersson (S) med 7 röster mot 4 efter att SD la ner sina röster.

När detta beslut var fattat var marken förlorad. Vi diskuterade därefter på gruppmöte, och Alliansmöte hur vi skulle hantera frågan framöver. Eftersom vi reserverat oss mot att överhuvudtaget bygga på tomten, såg vi två alternativ. 1: att inte deltaga i några beslut alls som hade med denna tomt att göra. 2: att delta i förhandlingarna för att kunna påverka så att det åtminstone, efter det demokratiskt fattade beslutet, blev så bra som möjligt. Vi valde det sistnämnda utan att någon var däremot!

En röst på VÅR FRAMTID – KLIPPAN är en röst för Klippans bästa. En röst på M, kan vara en röst på S beroende på hur det går i valet, informerade M och S om på valdebatten!. Det Bengt Svensson, tycker jag är urbota dumt, och dessutom att lura väljarna!

Kenneth Dådring // VÅR FRAMTID – KLIPPAN