Min Mening / Svar till Rune Persson (S) Treklöverns ordf.

Ett svar är insänt till hd.se/klippan 18-08-25

Min Mening / Svar till Rune Persson (S)
ordförande Treklövern

Jag läste med förundran och bestörthet Rune Persons inlägg med överskriften ”Ingen skulle vilja köpa mindre än 51%”, som syftade på Treklövern och en eventuell utförsäljning. De raderna får mig att tro att det är mer illa ställt bland de styrande politikerna än jag tidigare befarat.

Vänsterblocket lever 2018 helt och fullt kvar i tanken att kommunalt eller statligt ägt och driven verksamhet alltid står för det bästa alternativet. För mig finns det inga likamedtecken gällande detta, eller motsatsen för den delen. Hur bra en verksamhet är har med kompetens, kunnande och engagemang att göra. Det säger mig det sunda förnuftet.

Vilka referenser Rune Persson har från näringslivet vill jag låta vara osagt. Mina egna erfarenheter säger dock mig, att väldigt många skulle kunna tänka sig betydligt mindre ägarandelar än 51% för att investera i ett väletablerat företag med ordning och struktur, såsom Treklövern. Kanske det till och med Rune Persson, skulle kunna vara så att Treklöverns egna hyresgäster, andra medborgare i Klippans kommun eller mindre lokala företag skulle kunna vara intresserade av att investera i den egna kommunen. Såklart finns det också andra intressenter som skulle kunna tänka sig att placera tillgångar i Treklöver-aktier.

Jag har i flera år sagt att vi politiker måste våga mer, ha större engagemang och ha en större kompetens än vi har idag. Inte bara göra som igår. Rune Persson må ha ett stort engagemang. Men med hans uttalande måste jag dessvärre ifrågasätta resten.

Kenneth Dådring // VÅR FRAMTID – Klippan