Min mening / Svar till ”Väljare med ”sunt förnuft”

Igår 18-09-02 skrev Väljare med sunt förnuft på Min Mening hd.se/klippan.
”Vems sunda förnuft röstar jag på?”

Idag kom svaret från VÅR FRAMTID – KLIPPAN

Vems sunda förnuft? Jo, det sunda förnuft som vi alla besitter! Det sunda förnuft som alla våra medborgare har men som det inte längre finns utrymme för i politiken eftersom våra inrutade ideologier och partipiskor sätter krokben för oss.

Många gånger när det gått till votering kommunfullmäktige under senaste mandatperioden har det i pausen efter beslutet kommit fram representanter från ”andra sidan” och sagt:
”Ja, ert förslag var ju bra. Men du vet ju hur det är!” . . . syftandes på att vederbörande egentligen tyckte som motståndaren, men på grund av partitillhörighet inte kunde rösta på vad denne tyckte var rätt.

Många gånger när det gått till votering kommunfullmäktige under senaste mandatperioden har det i pausen efter beslutet kommit fram representanter från ”andra sidan” och sagt:
”Ja, ert förslag var ju bra. Men du vet ju hur det är!” . . . syftandes på att vederbörande egentligen tyckte som motståndaren, men på grund av partitillhörighet inte kunde rösta på vad denne tyckte var rätt.

Min fråga blir då såklart: Räcker det i så fall inte med att partierna har bara EN representant i fullmäktige som besitter alla partiets mandat?
Vår Framtid – Klippans medlemmar röstar alldeles säkert helt olika i riksdagsvalet. När det gäller de lokalpolitiska frågorna, låter vi våra medborgares röster genom oss själva bli hörda.

Vi kommer alltid att sätta medborgarnas sunda förnuft i fokus. Det sunda förnuft som det idag snart inte finns utrymme för på grund av att våra ideologier begränsar oss.

När Vår Framtid – Klippan kommer in i fullmäktige kommer det att innebära att vi ibland kommer att rösta olika. För oss inget konstigt, eftersom vi representerar våra medborgare och varken oss själva eller vårt parti!
Och om det skulle bli en av tio gånger mot idag tvärt om, så är det en förbättring med en faktor på tio. Det tycker jag är ganska bra!

Kenneth Dådring // VÅR FRAMTID -KLIPPAN