Min mening: ”Viljan till förändring har stannat av”

Helena Dådring ser det blivande partiet, Vår framtid Klippan, som en möjlighet att aktivt engagera sig i Klippanpolitiken igen

Trots att politikerklimatet i Klippan är positivt, blir det för mig tydligare och tydligare att glöden och viljan till förändring stannat av. Politiken avvaktar i ett slags vakuum. I ett flertal frågor har vägen till beslut ändrats och det råder nonchalans mot nämnder och intresseorganisationer. Demokrati och politik för mig är att lyssna in och aktivt engagera mig i frågorna. Inte sitta avvaktande.

De politiska uppdragen sker på min fritid. Ett fritidsintresse ska vara utvecklande och roligt. Jag kom till en punkt där både det utvecklande och det roliga uteblev. Beslutet att lämna samtliga mina uppdrag, utom kommunfullmäktige, var tufft. Men att sitta kvar och avvakta var inget alternativ.

Ett val närmar sig och jag vill vara med och påverka. På lokal nivå är de kommunala frågorna absolut de viktigaste. Frågor som rör oss Klippanbor oavsett om vi bor i Stidsvig, Färingtofta eller någon annanstans inom kommunens gränser.

Det är inte rätt att säga: ”Så kan vi inte besluta för det fungerade inte i andra kommuner” eller ”Så kan vi inte besluta för vårt riksdagsparti tycker någonting annat”. Jag anser att alla beslut är unika och det är förutsättningarna och möjligheterna på lokal nivå som är avgörande för bra beslut. Med sunt förnuft, lagar och förordningar i ryggsäcken kommer de bra besluten.

Den nybildade förening ”Vår Framtid” kommer vid ett extra årsmöte den 2 maj ombildas till ett parti. Partiet, Vår Framtid Klippan, kommer ställa upp i kommunvalet med ett lokalpolitiskt program – ”Varken rött, blått eller grönt”

Helena Dådring, föreningen Vår Framtid