Nytt lokalt politiskt parti

Igår, den 2/5, höll föreningen ”Vår Framtid – Klippan” extra årsmöte. Huvudpunkten på agendan var huruvida föreningen även skulle bilda ett lokalt politiskt parti. På denna fråga blev svaret enhälligt ”Ja” från medlemmarna.

Andra punkter på dagordningen var partiets stadgar som fastställdes samt grunderna till ett partipolitiskt program. Här presenterade partiets första namn, Kenneth Dådring, drygt 30 punkter som ska ligga till grund för det kommande valprogrammet som föreningens medlemmar gemensamt kommer att ta fram. Under den närmsta månaden kommer fokus att ligga dels på medlemsvärvning och fastställande av partiets fullmäktigelista, samt färdigställande av partiprogrammet.

För att ett parti officiellt ska registreras hos Valmyndigheten krävs en lista med minst 50 kommuninvånares underskrift. Detta har med råge redan uppnåtts och listorna kommer inom kort att färdigställas och skickas iväg till myndigheten.

// Helena Dådring, ordf. Vår Framtid – Klippan