På pulsen – Vår Framtid Klippan

hd.se/klippan

Skattehöjning? Nej.

Rätt till heltid? ”Bra med valmöjlighet, men den som arbetar deltid är inte mindre värd”.

Friskolor? Ja.

Bilfri shoppingata i Klippan. ”Tveklöst”.

Vad vill ni göra med Kapellet? ”Bra område för bostäder. När man nu påbörjat något står jag bakom de planer som finns. Det kan bli en fin integration av olika människor”.

Landsbygdsfråga? ”Fiber ska vara en självklarhet. Bättre trafiksituation kring skolvägar”.