På vems mandat…

Inskickat 18-09-04 till hd.se/klippan med anledning av att det just nu sprids budskap om att bland annat Kenneth Dådring inte lämnat sin plats i kommunfullmäktige trots att han lämnat Moderaterna.

På sociala medier kan man läsa hur några ”initierade” personer sprider budskapet om hur illojal jag är mot mitt tidigare parti. Detta med anledning av att jag valt att nyttja min demokratiska rätt att inte ”lämna tillbaks” stolen till mitt förra parti Moderaterna. Föga förvånansvärt är de som mest argumenterar för min illojalitet, etablerade politiker.

Låt mig beskriva varför jag valde att göra som jag gjorde: Med det antal personröster jag fick förra valet, röstade Klippans medborgare in mig i fullmäktige. Det är på deras mandat, deras stol, som jag suttit de senaste 4 åren. Jag förstår att etablerade politiker anser att jag sitter där på Moderaternas mandat, eller på det Moderata partiets ideologis mandat.
Låt mig en gång för alla, trots att jag sagt det snart hundra gånger, säga det igen: Jag sitter i fullmäktige på medborgarnas mandat. Jag har dessutom under hela mandatperioden fört medborgarnas röst genom de många motioner som jag lämnat in. För att kunna försvara och bevaka dessa valde jag att inte lämna mitt uppdrag i fullmäktige. Det uppdrag som Klippans medborgare gett mig.
Jag vet att flera av de som röstade på mig i förra valet, ”bytte färg” i kommunvalet för att de trodde på mig och ville att jag skulle föra deras talan. Dem kan jag omöjligt svika. Det är till dem jag har min lojalitet. Inte till någon färg eller ideologi. Andra politiker må tycka att deras uppdrag är att hindra andra partier att få inflytande. Mitt uppdrag är ALLTID att representera medborgarna!!!

Kenneth Dådring // VÅR FRAMTID – KLIPPAN