Rapport från KF 19-03-25

Ett intressant möte där två ungdomar presenterade ett projekt med målsättning ”Rökfri framtid”
De hade genom uppsökande verksamhet träffat ungdomar och pratat om HUR man kan minska rökandet bland ungdomar. Ett underlag med hälsorisker, reklamens påverkan, vinsterna som tobaksbolagen gör och vad ungdomarna själva kan göra för att för att minska rökandet.
Ett viktigt och mycket trevligt inslag på kommunfullmäktige.

Kommunens ekonomiska läge 2019-02-28 presenterades. Presentationen visar på en lägre prognos än beräknat och att det finns ”orosfaktorer” som påverkar resultatet.

Treklövern presenterade resultatet för 2018 som slutade på plus 2 626 703 sek. Idag har treklövern ett totalt värd på ca 620 000 000 sek
Fråga från Vår Framtid – Klippan (Kenneth Dådring): För ungefär 1,5 år sedan och med Centerpartiet i spetsen lyftes frågan om det lån som kommunen som huvudman, har gett Treklövern. Jag vet också att förre ekonomichefen i kommunen arbetade ganska hårt med frågan. Hur driver ni den frågan och vad händer i ärendet?  
Svar: Det är egentligen ägaren (kommunen) som ska driva den frågan. Just nu har jag på Treklövern inte hört hur den drivs. Det är en sak som jag vill göra klart och det är att det inte är ett lån utan ett aktietillskott. Vilket är en liten skillnad.

Kommentar: Oavsett om det är ett lån eller aktieägartillskott så gjordes en avbetalningsplan hur ”lånet” skulle återbetalas till kommunen. VF fortsätter följa ärendet.

Köpet av Karossen 1 var en annan punkt på dagordningen.
VF deltog inte i beslutet av den anledningen att vi fortfarande saknar handlingar som t.ex. OVK protokoll och vi är därför inte övertygade om att det är ett så bra köp med små framtidskostnader. Känslan är att de styrande väljer att undanhålla underlag. Detta får dock framtiden utvisa.

Vår framtid – Klippan lämnade in tre motioner.
1) Möjlighet att skapa bättre förutsättningar för familjer med behov – Social fond
2) Vikten av medborgarinflytande med t.ex. en fysiks plats där kommuninvånarna presenteras kommunens större pågående projekt samt träffa politiker och tjänstemän. Ett ex är Gällivare kommuns ”Re-Form”
3) Kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter
Den sista motionen innehåller bara en att-sats av den anledningen att de som styr kommunen idag inte anser att texten innan att-satserna är viktigt och att av den anledningen är detta ingenting man behöver läsa.
VF motioner hittar ni här på hemsidan i vänstra spalten, där ni kan läsa dem i sin helhet.

Helena Dådring, ers. kommunfullmäktige