Reflektioner från KF 190423

Ordinarie ledamöter för Vår Framtid-Klippan, undertecknad och Lena Landin, var på tjänstgörande. Efter årsredovisning från både Söderåsens Miljöförbund och Klippans kommun, med därtill hörande revisionsberättelse, stod Lenas fråga till Socialnämndens ordförande på dagordningen. Lena gick upp och ställde frågan som gällde varför Klippans kommun inte sökt stimulansbidrag för att införa eller höja habiliteringsersättningen samt om Klippans kommun avser söka stimulansbidrag för 2019. Socialnämndens ordförande svarade att hon inte visste varför det inte var sökt tidigare men sa samtidigt att det under 2019 kommer att sökas. Bra jobbat av Lena. Dels att uppmärksamma frågan och dels hanterandet från talarstolen!!!
Ett bevis på att vi i Vår Framtid-Klippan och med vår position i opposition faktiskt kan göra skillnad för kommunens invånare. Utan detta uppmärksammande från oss är jag övertygad om att detta annars ”bara hade gått förbi”.

Nästa viktiga punkt på dagordningen gällde ny organisation av Räddningstjänsten. Här hade vi i Vår Framtid-Klippan synpunkter på att personalen inom Räddningstjänsten inte överhuvudtaget hade varit delaktiga i framtagandet av det enda förslag som nu låg på bordet. Det är möjligt att det är ett bra förslag, men utan delaktigheten från medarbetarna finns risken att det inte landar bra. Dessutom kommer det att anställas en ny Räddningschef inom kort. Rätt ordning skulle då vara att denne först anställdes med uppdraget att se över organisationen tillsammans med sin personal. Då hade det landat rätt på alla sätt. Vi blev dock nedröstade av majoriteten och hade endast V, MP och Lotta Anderberg från KD med oss (övriga 2st KD emot). Tråkigt, speciellt för våra brandmän och alla inom räddningstjänsten. Kan också tycka att det var lite tråkigt att inte se en enda av Räddningstjänstens personal på åhörarplats på fullmäktige när en så här viktig fråga för dem ska tas upp för beslut.

Därefter fick jag förhinder och Helena gick in på min plats. Kompletteringsbudgeten för 2019 var nästa fråga. Där gick Helena upp med frågan: Med tanke på de flaggade orosmoln som t.ex. LSS och tillfälliga boende som inte är budgeterade och inte heller framgår av kompletteringsbudgeten – Har de styrande i kommunen någon åtgärdsplan för detta eller innebär det att de kommer skära ner på annan verksamhet inom den sociala sektorn?
På denna fråga fick vi varken någon respons eller svar på . . .

Avslutningsvis . . . Tack alla trogna medlemmar som följer oss i direktsändning på Webben. Och framför allt en riktigt store eloge till er som sitter på åhörarbänken under pågående fullmäktige. Ert stöd betyder väldigt mycket!!!

//Kenneth Dådring, gruppledare

Två motioner lämnades in. Du hittar dem till vänster under motioner.
* Delaktighet vid nämndsmöten
* Delta vid KF på distans