Samefolkets dag 21-02-06

På grund av rådande omständigheter kommer vi fira den digitalt från Ljungbyhed.

Sändningen startar 11:30

Buorisboahtem!!!
Ni är välkomna att följa oss på denna länk – Klicka här

Programmet består bland annat av samtal, föreläsningar,
bildspel, musik/jojk.
Sprid gärna detta!

Vår Framtid – Klippan lämnade in en motion om att flagga Sveriges folks nationaldagar. Enligt grundlagen (inskrivet 2010) har Sverige två folk – Svenskar och Samer. Motionen antogs vid kommunfullmäktige 2020-12-21.
Så nu ser vi/jag framemot att se vår samiska hissas på någon/några av kommunens flaggstänger och uppmärksamma Samernas nationaldag.

// Helena Dådring