Stort TACK!!!

Stort TACK till alla er som varit och är med på denna resa.
Utan er hade resan inte varit så himla rolig och utvecklande.

 • Tack till alla medlemmar
 • Tack till alla kandidater
 • Tack till alla er som lagt timmar på
  valkampanjandet
 • Tack till styrelsen
 • Tack till alla som glatt hejjat på
  VÅR FRAMTID – Klippan
 • Tack till alla som samtalat med oss och kommit med bra infallsvinklar och erfarenheter
 • Tack till alla markägare som låtit oss marknadsföra oss hos er
 • Tack till alla politiker som på ett demokratiskt sätt mött oss
 • Tack till all valpersonal som arbetat röstmotagande och rösträkning
 • Och sist men inte minst . . .

Tack till alla väljare som gett oss ert stöd och förtroende. 
Det värmer & vi ska göra vårt absoluta bästa den kommande mandatperioden!!!