Min Mening / Svar till Rune Persson (S)

Min mening
Svar till hd.se/Klippan Rune Persson 180702

Rune Persson, Barn- och utbildningensnämndens  ordförande har svarat på ”Min Mening” ang. dagbarnvårdarna i Klippan. Här nedan kommer mitt svar.

Jag gläds åt att Barn och utbildningsnämnden (BUN) är eniga. Men allt är inte guld och gröna skogar. Under mina år i BUN har antalet dagbarnvårdarna successivt minskat. Till detta finns säkert flera anledningar, men jag är övertygad om att inställningen som finns hos ledande personer på förvaltningen är en stor del.

Att systematiskt osynliggöra dagbarnvårdarnas verksamhet och lyfta fram förskolorna ser jag som ytters oroväckande. Några exempel: Det krävdes många diskussioner innan dagbarnvårdarnas verksamhet ens presenterades på kommunens hemsida. När utskick till föräldrarna gjordes valde man att inte nämna dagbarnvårdare och den fritidsverksamheten. När föräldrar ringde till kommunen och önskade plats hos dagbarnvårdare fick de veta att ”- Tyvärr, vi har inga platser, men ni kan få plats på förskolan”. När en dagbarnvårdartjänst blev vakant så valde man att inte tillsätta den. Många bäckar små att osynliggöra ger ett resultat som inte heter valfrihet.

Vid ett flertal tillfällen har jag mött föräldrar som gärna hade haft sina barn hos dagbarnvårdare. De har blivit positivt överraskade när de fått veta att verksamheten finns i kommunen.

Ett riksproblem idag är stora barngrupper och låg personaltäthet. Många barn har svårt att anpassa sig och just därför är det så viktigt med alternativ. Alternativen kan vara DAGBARNVÅRDARE, MINDER FÖRSKOLOR, STÖRRE FÖRSKOLOR och det kan vara privat eller kommunal verksamhet.

Rune Persson – Trots nämndens enighet är jag orolig när alternativen minskar och politiken avsäger sig möjligheten att styra.

Helena Dådring // VÅR FRAMTID – Klippan