Titt i backspegeln . . .

Vår Framtid – Klippan bildades som lokalparti den 5 maj 2018. Framför oss då låg semestertider och ett mer än tufft arbete för att hinna ikapp valarbetet. Vi lyckades och fick 2 mandat i kommunfullmäktige.

Vilken resa vi gjort 😊 Vi har strålat ikapp med många andra och vi har verkligen försökt med alla medel påverka kommunen. Vårt mål har varit och är fortfarande att Klippans kommun ska vara en kommun där sunt förnuft råder och att medborgarna ska få ett ökat inflytande.

Vårt arbete, tid och energi kommer vi fortsätta stråla med även under 2020. Men innan vi är där vill vi berätta lite mer vad vi har gjort sedan vi kom in i kommunfullmäktige.

 • Till dagens datum har VF lämnat in 32 motioner i följande ämnen:
  Barn, familj & skola (7 motioner)
  Äldreomsorg (4 motioner)
  Funktionsnedsättning (5 motioner)
  Kultur och fritid (4 motioner)
  Plan och bygg (4 motioner)
  Miljö (5 motioner)
  Medborgarinflytande (5 motioner)
  Trygghet och säkerhet (4 motioner)
  Politik (4 motioner)
  Några av motionerna ligger under mer än ett ämne, så därav stämmer inte antalet motioner med ämnesindelningen.
  Vill du läsa motionen i sin helhet så hittar du dem till vänster på vår hemsida.
 • Vi har även skrivit ”Fråga” där frågan ställs direkt på kommunfullmäktige (KF) och svaret kommer vid samma KF.
  Följande frågor är ställda:
  – Varför har kommunen inte sökt medel (habiliteringsersättning) under 2018?
  – Kommer Klippans kommun att söka stimuleringsbidrag 2019?

  – På vilka grunder anser sig Hans-Bertil Sinclair som representant för den styrande majoriteten, ha befogenhet och mandat till att lägga ner en ickepolitisk medborgargrupp som Forum Ljungbyhed utformats till?
  – På vilka grunder anser sig Hans-Bertil Sinclair som företrädare för den styrande majoriteten kunna bestämma över vad denna breda medborgargrupp, utan politisk styrning ska få kalla sig?
  – Tycker verkligen de styrande att detta är rätt sätt att bemöta engagerade medborgare från alla delar av samhället, som lägger otroligt stort engagemang och i många delar ideellt arbete på att tillsammans värna samhället?

  – Vilka besked har Ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden att ge Ljungbyheds IF gällande deras nya klubbstuga, och är det rimligt att hantera skattebetalarnas pengar på detta sätt, dvs där nyinköpt kommunal egendom står och förfaller för att den inte hanteras omgående?

  – Vad tänker Ordförande i Plan & Byggnadsnämnden göra för att säkerställa att ett ”rimligt” återställande efter grävarbeten blir en verklighet?

  – Står Barn- & Utbildningsnämndens ordförande fortfarande bakom de beslut som fattats och som säger att det är respektive rektor/verksamhetschefs budget som ska drabbas när säkerhets- och trygghetsinstallationer likt kameraövervakning på skolor sätts upp. Eller kommer det att tillskjutas resurser till Snyggatorpsskolans verksamhet i enlighet med intentionen i Vår Framtid – Klippans tidigare motioner, när nu kameror tydligen ska sättas upp på Snyggatorpsskolan?

  – Tycker kommunstyrelsens ordförande det är rimligt att gatulampor är trasiga upp till ett år innan de byts ut när de är trasiga? Om inte. . .  Vilket besked har kommunstyrelsens ordförande till berörda medborgare gällande denna fråga?
 • Under 2019 har vi även haft ett flertal styrelsemöten, medlemsmöten/träffar, gruppmöten och varit synliga på marknader och julskyltning. Till våra medlemsmöten/träffar och gruppmöten är du som medlem varmt välkommen.
 • Vi har också hunnit med en flytt. Flytten gick från Ljungbyhed till Klippan. Nu finns vi på Storgatan 44 B. Varmt välkommen till vår nya lokal och självklart bjuder vi på kaffe 😉
  Öppettider kommer läggas ut på vår hemsida och FB-sida under januari 2020.

Sammanfattning: Året har gått fort, vilket måste bero på att vi haft roligt och känner att vi gör skillnad. Och detta trots att en del motioner blivit avslagna. Vi väcker frågor och vi rör om i grytan – Kommunpolitikergrytan. Vi träffar många medborgare – lyssnar och försöker fånga deras frågor, vilket är oerhört viktigt för oss. Det är ju för medborgarnas skull vi är ett parti.

2020 står inför dörren, så här kommer några datum som ni kan notera och känna er välkomna till:
2020-01-23      Gruppmöte
2020-01-27      Kommunfullmäktige
2020-02-20       Gruppmöte
2020-02-24       Kommunfullmäktige
2020-03-08       VF ÅRSMÖTE

Vårt arbete bygger på: