Vaccinationsläget . . .

Saxat från Carl Johan Sonesson, Facebook 2021-06-03