VF-motioner – Avslag/Besvarade

Så har då sommaren passerat och kommunfullmäktige (KF) har haft sommaruppehåll. Nästa kommunfullmäktige går av stapeln den 23 september. VF-gruppmötet inför detta KF är den 19 september.

Tills dagens datum har Vår Framtid – Klippan lämnat in 26 motioner. 4 av dessa motioner är avslagna och 2 är besvarade.

AVSLAGNA motioner:
– Politikerutbildning i funktionshinderfrågor

– Kameraövervakning för trygghet och säkerhet

– Äldreomsorg vid 85 år

– Valfrihet att handla mat digitalt eller i affär

BESVARADE motioner:
– Tillgängliga vallokaler . . . en jämlik, demokratisk och mänsklig rättighet

– Valfrihet att välja barnomsorg

Ej beslutade motioner:
– Återvinning för ett hållbart samhälle
– Mark för odlingslotter för Klippans medborgare
– Erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som fyllt 16 år
– Kommunen serverar endast varm, näringsrik och aptitlig mat
– Handikappkonsulent
– Parkeringssituationen Torggatan/Brandstationen
– Ansvar för människor, djur och miljö – Nej till pyroteknik
– Synliggöra Rönneå och öka attraktionskraften
–  En äldreomsorg med djur
– Ökade möjligheter för allmänheten att möta kommunens politiker
– Möjlighet att skapa bättre förutsättningar för familjer med behov
– Vikten av medborgarinflytande
– Kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter
– Politisk transparens, delaktighet och inflytande
– Klippan – En kommun där allt är möjligt – även digitalt deltagande
– Cykel/gångväg Östra Ljungby-Klippan-Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid
– Digital skyltning
– Hastighetsbegränsning inom kommunens tätbebyggda områden
– Herrevadskloster – Ett kulturminne i förfall
– Iordningställa badplatser i Klippans kommun

Våra motioner i sin helhet hittar du till vänster under ”Motioner”