WOW!!! Heja Växjö!!!

Saxat från Facebook (Lena Landin) 2021-06-27
(Smålandsposten)

Långsiktiga satsningar stärker Växjö kommuns LSS-verksamheter

Växjö ska vara en varm och välkomnande plats för alla individer att bo, leva och utvecklas i. Här ska alla ges möjlighet att känna delaktighet, inkludering och ges goda förutsättningar för ett bra liv. För att även våra mest utsatta medborgare ska kunna ges dessa förutsättningar behöver kvaliteten i LSS-verksamheten i kommunen ytterligare stärkas.

Läs hela debattartikeln: Klicka här