Presentation

Klicka och läs

VÅR FRAMTID – Klippan // Partiprogram

Många har efterlyst vårt partiprogram. Efter mycket arbete och med fanan i topp, och dessutom som första parti i kommunen, presentera vi nu vårt lokala PARTIPROGRAM.

Vi skickade programmet till media, men de kunde tyvärr inte ta in det eftersom inget annat av kommunens partier hade presenterat något lokalt partiprogram!?!

I media har vi kunnat läsa insändare med frågor och budskap:
* Vilka frågor tänker Dådrings nya parti driva. . .
* Dådring borde ha en programförklaring. . .
* Hur mycket sunt förnuft finns det hos politiker som inte har en specifik viljeinriktning. . .
Allt detta skrevs INNAN det ens existerade ett parti. Därför var det så klart omöjligt att presentera programförklaring eller viljeinriktning. Nåja, nu finns partiet och partiprogrammet är framtaget och antaget av partiets medlemmar.