Vad är viktigt för dig?

Skriv en kommentar!

Vår Framtid – Klippan vill veta vad just Du som kommuninvånare tycker. Det du skriver kommer vi använda som grund i en kommande enkät som vi kommer lägga ut på vår hemsida.
För oss är det viktigt att veta hur Du som kommunmedborgarna upplever kommunen.

I Riksrevisionens rapport konstaterar man att det utjämningssystem för kommuner som idag finns inte fungerar. Av landets 290 kommuner bedöms att hela 245 kommuner var underkompenserade.
Hur det ser ut för Klippan är det lite ovisst med. . . Kommunen kommer få ökade medel med förändringen i utjämningssystemet. Hur dessa kommer att fördelas beslutas i kommande budgetbeslut i kommunfullmäktige.

OBS! Ingen kommentar kommer vara synlig på hemsidan trots att det står så när du skickat in en kommentar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *