Rapport från KF 21-06-28

Efter ett ordförandebyte där KF:S ordförande Gunilla Svensson (S) tackade för sig och Tony Svensson (M) tog över ordförandeklubban för resten av mandatperioden tog fullmäktige fart. Först på agendan stod Budget 2022. Vår Framtids KF grupp hade diskuterat sig samman några dagar före mötet och bestämt hur vi skulle agera …

WOW!!! Heja Växjö!!!

Saxat från Facebook (Lena Landin) 2021-06-27(Smålandsposten) Långsiktiga satsningar stärker Växjö kommuns LSS-verksamheter Växjö ska vara en varm och välkomnande plats för alla individer att bo, leva och utvecklas i. Här ska alla ges möjlighet att känna delaktighet, inkludering och ges goda förutsättningar för ett bra liv. För att även våra …

Trevlig midsommar!!!

Midsommar är en högtid som firas nära sommarsolståndet, främst i norra Europa. I Finland och Sverige infaller den numera under perioden 20–26 juni, med inledande högtidsafton fredagen 19–25 juni. Det är okänt om midsommarfirande förekom under förkristen tid, varför alla förkristna kopplingar är spekulativa.[3] Sett ur astronomisk  synvinkel infaller sommarsolståndet på norra …

Maktfullkomlighet!!!

Vi ser det i lokalpolitiken. Vi ser det på riksplanet. Effekterna av den maktfullkomlighet och bristen på lyhördhet och självkritik som de styrande partierna står för. Idag ett misstroende riktat mot vår regering som föll med siffrorna 181 röster för ett misstroendebeslut och 109 röster emot. Trots dess tydliga siffror …

Gunilla Svensson (S) lämnar ordföranderollen i Klippans fullmäktige

Saxat från hd.se/klippan 2021-06-16 Sedan valet 2018 har socialdemokraternas Gunilla Svensson suttit på ordförandeposten i Klippans kommunfullmäktige. Nu lämnar hon uppdraget – men stannar i politiken. Efter drygt två år som ordförande i fullmäktige känner Gunilla Svensson att det är dags att lämna över klubban till någon annan. – Jag …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-06-15 Fredag 15 juni klockan 13.15. Skånes kamp mot Coronan. Slutstriden. Från och med i kväll blir det möjligt även för åldersgruppen 35-39 år, det vill säga de som är födda 1986 eller tidigare att boka tid. På skane.se finns en samlingssida där man kan se lediga …

Var stolt. . .

Vi önskar alla medlemmar, blivande medlemmar och alla ni andra en riktigt skön nationaldag // Styrelsen Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag firas den 6 juni varje år och är en helgdag i Sverige. Tidigare firades 6 juni enbart som ”svenska flaggans dag” och det var först 1983 som dagen även fick status …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-06-04 Fredag 4 juni klockan 13:40. Skånens kamp mot Coronan. Slutstriden. Idag är det ännu bättre siffror än förra fredagen. Nu faller alla kurvor snabbt och brant. Nu är det färre än 50 inlagda på sjukhus för covid-19 och betydligt färre nya fall varje dag. Det är …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-06-01 Både EU-kommissionen och Anders Tegnell tycker att fullvaccinerade ska undantas covidtest och karantän inom EU. Bra men också rätt självklart. För de fullvaccinerade så måste nu världen öppnas upp. Jag förutsätter att Regeringen inom kort tar bort kravet med både ”hängslen och livrem” för t ex …

Rapport från KF 2021-05-24

Maj månads Kommunfullmäktige avhandlades igår kväll (24/5). Vår Framtid representerades av Helena och mig (Kenneth). Innan mötet hölls det inledande partiöverläggningar inför valet. Jan Lamberg och jag lyssnade in och diskuterade frågor såsom affischering, valdebatt, agerande utanför och i vallokal, valdistrikt, numerär storlek på kommande nämnder, styrelser och fullmäktige, mm, …

Kommunfullmäktige 21-05-24

Nu är det dags igen . . . . . . Kommunfullmäktige i Klippan sammanträder. Vår Framtid kommer vara representerade med två representanter. Följ oss gärna via direktsändning i webben. På föredragningslistan: 1. Val av justeringsperson 2. Fastställande av föredragningslista 3. Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2020 4. Mat- och måltidspolicy 5. IT-policy 6. Redovisning av lokalt partistöd …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxar från Facebook.se Fredag 21 maj klockan 17:10. Skånes kamp mot Coronan. Slutstriden. Alla pilar pekar denna fredag på rätt håll. Väldigt många färre på sjukhus jämfört med förra fredagen, 39 färre för att vara precis. Dessutom smittas klart färre nu denna fredag än förra fredagen om vi tittar på …

Demokrati = medborgarinflytande ?????????

Idag har vi en ordning som säger att vi genom demokratiska val ska rösta fram de personer och partier som ska företräda oss medborgare. Därefter är det upp till dessa till antalet få personer att under 4 års period fatta beslut för oss alla. Beroende på hur mycket insikt och …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf

Saxat från Facebook Fredag 7 maj klockan 13:30. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4. Vaccinationerna fortsätter avgivas i hög takt. Under veckan har ytterligare drygt 50 000 stick satts i en skånsk arm. Det betyder att inom några dagar har över en halv miljon stick avgivits i Skåne. Nästan 90 …

Fullmäktige 2021-04-26 . . .

. . . och första KF sedan mars i fjol, undantaget ett möte, som Vår Framtid har ledamöter fysiskt med på plats.70% av Sveriges kommuner har gått över till helt eller delvis digitala möten. Men inte Klippan. Här tvingar vi istället 41 ledamöter tillsammans med ett par tjänstemän och några …

Beredningsgruppmöte 2021-05-01

Kenneth Dådring och Jan Lamberg öppnar dörrarna på Regnbågen och hälsar välkommen till Vår Framtid -Klippan Samhällsplanering var punkten på dagens agenda.Idag börjar resan mot valet 2022. Första växeln är ilagd och nu kan vi bara öka . . . Vad tycker ni kommuninvånare?Kontakta oss så tar vi med det …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook Fredag 30 april klockan 16:00. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4. Ungefär samma platåläge som förra fredagen. En lite uppgång i antalet smittade men färre på sjukhus totalt sett, dock fler av de som ligger inne på sjukhus som har behov av iva-vård. Samma R-tal som förra …

Motion gällande Barn-, äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv

På senaste KF togs en av Vår Framtids många motioner upp för beslut. Innebörden i motionen var att det i alla beslut som tas, skall det framgå i protokollet vilka konsekvenser beslutet får, sett ur ett par specificerade punkter. Förutom de ekonomiska konsekvenserna skulle det också finnas med punkterna:– Konsekvenser …

Nu är Kungsfiskareskolan färdigbyggd

Klippans nya grundskola är inte längre en byggarbetsplats. Nu ska bara möbler på plats innan barnen kan flytta in i höst.– Det fantastiska är att det blev precis som man tänkte, säger Rose-Marie Schüler Lindahl som blir rektor på Kungsfiskareskolan. Saxat från HD/NST Klicka och läs hela artikeln

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Kommunfullmäktige 2021-04-26Tid: 19:00Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7 Klippan Ärenden:1. Val av justerare2. Godkännande av dagordning3. Årsredovisning 20204. Revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 för Klippans kommun samt prövning av ansvarsfrihet5. Kompletteringsbudget 20216. Förslag till ny Arbetsmiljöpolicy7. Policy för riskbruk, missbruk och beroende8. Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut9. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts10. Svar på motion Miljöpartiet om årlig tradition …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsen ordf.

Saxat från Facebook Fredag 23 april klockan 12:40. Skåne kamp mot Coronan. Etapp 4. Idag kommer min fredagsrapport tidigare än vanligt. Jag har nämligen födelsedag idag så jag tänker lite egoistiskt att jag behöver sitta och skriva ikväll utan istället äta något gott med mina barn. Därför utnyttjar jag istället …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf

Saxat från Facebook Fredag 9 april klockan 19:30. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4. Så var det åter fredag och vi har kommit en bit in i april och fortfarande pågår vår gemensamma kamp mot Coronan. Min uppdatering idag blev lite sen på grund av en rad arbetsrelaterade omständigheter. Jag …

HÖGHASTIGHETSTÅG . . .

Vår Framtid – Klippan är övertygade om att det inte spelar någon som helst roll för någons planering om man kan åka till Stockholm på 2,5 timmar istället för på 3,5 timmar. Däremot är det avgörande för väldigt många att man är framme på utsatt tid. Inget höghastighetståg i världen …

8 veckor till valet!!!

Jag så är det minsann . . . 8 veckor till Sametingsvalet vill säga!!! Alla de 8 Samiska partierna är nu inne i sin slutspurt inför valet. Inkluderat Vuovdega-Skogssamerna, där Helena står som andranamn på deras Sametingslista. Samtidigt har vi passerat halvtid för vår egen mandatperiod, vilket gör att vi …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxar från Facebook 2021-03-12 Fredag 12 mars klockan 17:30. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4. Situationen i skånsk vård fortsätter vara under stor kontroll. Smittspridningen är fortfarande märkbart lägre nu än toppen för cirka 2 månader sedan och den blir lite lägre för varje vecka. Istället för cirka 1500 nya …

Vår Framtid är populistiskt . . .

Googlar man på populism får man många träffar. Populism (lat. populus, ”folk”) avser vanligen ett förenklat förhållningssätt till politik, där samhället delas upp i de två grupperna ”folket” och ”eliten”. Folket ses vanligen som bärare av ”sunt förnuft”. Vad eliten gör är dock lite oklart . . . Det har …

Finansiering av gångbro?!?

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har tagit beslutet att föreslå att den sedan tidigare beslutade, men ofinansierade gångbron över järnvägsspåren vid stationen, nu ska finansieras med 30 MSEK från de statliga COVID-pengarna. Här skulle en konstpaus på flera minuter kunna läggas in så att alla ges möjlighet att återhämta och samla sig. …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande

Saxat från Facebook 2021-02-12 Fredag 12 februari klockan 17:00. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4. Så var det åter fredag. Trycket mot sjukvården fortsätter sjunka undan för undan. Jämfört med den 7 januari när trycket på vårdplats var som högst (630 skåningar var inlagda då med covid-19) så är det …

30 miljoner från statliga COVID-pengar till gångbro. . .

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har tagit beslutet att föreslå att den sedan tidigare beslutade, men ofinansierade gångbron över järnvägsspåren vid stationen, nu ska finansieras med 30 MSEK från de statliga COVID-pengarna. Här skulle en konstpaus på flera minuter kunna läggas in så att alla ges möjlighet att återhämta och samla sig. …

Samefolkets dag 21-02-06

På grund av rådande omständigheter kommer vi fira den digitalt från Ljungbyhed. Sändningen startar 11:30 Buorisboahtem!!! Ni är välkomna att följa oss på denna länk – Klicka här Programmet består bland annat av samtal, föreläsningar, bildspel, musik/jojk. Sprid gärna detta! Vår Framtid – Klippan lämnade in en motion om att …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande

Saxat från FB 2021-02-05 Fredag 5 februari klockan 17:00. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4. Trycket på sjukhusens vårdplatser fortsätter minska även denna vecka. Och det rejält. Över hundra färre inlagda sedan förra fredagen och nästan 400 färre sedan toppen den 7 januari. Med andra ord gick det fort upp …

Vill du vara med på 3 x 100???

– 100 000 besökare passerar vi strax på vår hemsida – 100 medlemmar ska vi passera i vår – 100 kronor kostar det att stödja oss Alltså . . . 3 x 100 . . . Visst hänger du väl på??? Även om man bor utanför vår kommun kan man …

Pandemipengar kan bekosta Klippans gångbro över järnvägen

Med anledning av hd.se artikel 2021-01-24Länk till artikeln Den 24 februari 2020 var ärendet ”Gångbro Klippans järnvägsstation” upp på kommunfullmäktige. Frågor om hur finansieringen var planerad ställdes av bland annat Vår Framtid – Klippan (VF), men inga svar kunde ges.  VF röstade för att ärendet skulle återremitteras pga. att det …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande

Saxat från FB 2021-01-28 Fredag 29 januari klockan 18:00. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 3. R-talet ligger fortfarande på en relativt sett låg nivå (0,67) och trycket på vårdplatser fortsätter att minska även denna vecka. Det är faktiskt så att det nästan är 300 färre patienter på skånska sjukhus nu …

Krav på att inte äventyra demokratin i samband med kommunfullmäktiges möten ställt till de styrande partierna i Klippans kommun (C, M och S)

Gemensam skrivelse 2020-12-10 Att värna demokratin ligger högt på politikers ansvarslista. Det gäller för alla politiker och i alla uppdrag och sammanhang. De styrande partierna i vår kommun, Moderaterna, Socialdemokraterna och Centern, har självfallet ett större ansvar än övriga partier för att tillse att demokratin efterlevs. Detta eftersom det i …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande

Saxat från FB 2020-01-15 Fredagen 15 januari klockan 13:45. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4. Vi går mot ljusare tider avseende våren och dagen tilltager mer och mer. Låt oss hoppas att vi ser samma utvecklingen avseende covid-19 pandemins påverkan mot svensk och skånsk sjukvård. I det korta perspektivet kan …

God fortsättning på 2021!

Ett nytt år med många nya förutsättningar väntar oss. . . Precis som för många andra har en helt ”ny” värld öppnat sig och de fysiskt sociala mötena har ersatts av digitala. Vår Framtid – Klippan är just nu inne i en fas med planeringar av hur vi smidigt och …

VF är med!

Saxat från hd.se 2020-12-28 där Vår Framtid – Klippan finns med på ett hörn.Här är de 100 mäktigaste personerna i NV-Skåne – hela listan Vem har varit nordvästra Skånes mäktigaste person under 2020? Politiker, nöjesprofiler, idrottsprofiler, företagare med flera kämpar om titeln. Traditionsenligt rangordnar vi de 100 personer som vi …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande

Saxat från FB 2020-12-25 Fredag 25 december kl 23:00.Skåne kamp mot Coronan. Etapp 4. Det är fredag men också juldagen och med respekt för denna högtidsdag så valde jag att inte lägga ut en regelmässig uppdatering under eftermiddagen/kvällen – trots alltså fredag. Tyvärr är situationen inte alls bra i Skåne. …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande

Saxat från FB 2020-12-18 Fredag 18 december klockan 18:30. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4. Situationen är mycket ansträngd på de skånska sjukhusen. R-talet är precis under 1.2 och antalet inlagda en bra bit över 400 patienter varav 40 uppbär intensivvård. Det är mycket. Belastningen är svår och stor. Gå …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsen ordförande

Saxat från FB 2020-12-04 Onsdag 9 december klockan 19:10. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 4. Det är ett mycket ansträngt läge nu. I Skåne, Stockholm och många andra delar av Sverige. Rullande 7-dagarssnitt för nya konstaterade fall i Skåne ligger på 1158 personer. Det är väldigt många. I kombination med …

Klippans kommun måste agera i frågan om Skäralid . . .

25 november hade Vår Framtid – Klippan en insändare på HD/Nst -Min mening ”Klippans kommun måste agera i frågan om Skäralid”.Länk till Min mening 4 december fick vi ett svar från Hans-Bertil Sinclair (M), Johan Pettersson (S) och Christer Johansson (C). -Vi har gjort vad som är möjligt. . .Länk …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsen ordförande

Saxat från FB 20-12-04 Låt oss nu kämpa tillsammans sida vid sida ytterligare en tid fram till vaccinet börja komma ut! Jag bilägger också en fördjupningsbild på antalet utskrivna från sjukhus. Några av er har efterfrågat en sådan. När det gäller morgonens ”nyhet” att alla anställda i Region Skåne ska …

Klippans kommun måste agera i frågan om Skäralid!

Min mening – HD/Klippan Få saker är Klippans kommuninvånare så eniga om . . . vikten av Skäralids Nationalpark med dess närområden och faciliteter. Och det är inte bara vi boende i kommunen som värdesätter dessa tillgångar högt. Hundratusentals besökare från Sverige, Danmark, Tyskland, Holland mfl, besöker årligen Söderåsen och …

Varning för falska telefonsamtal

En eller flera personer ringer falska samtal till äldre personer i Klippans kommun och erbjuder dem vaccinering mot säsongsinfluensan i hemmet.  Dessa samtal kommer aldrig från Klippans kommun och du ska tacka nej till erbjudandet. Om det är aktuellt att vaccination ska ske i ditt hem kommer kallelse att skickas …

Vår Framtid-Klippan – lägesrapport!

Hej alla härliga medlemmar i Vår Framtid – Klippan, blivande medlemmar och övriga! Vi har i stort sett under hela mandatperioden påtalat hur illa ställt det är med styret i vår kommun. Dels att genom motioner hjälpa till och få de styrande partierna att själva få upp ögonen. Här har …

Rapport från kommunfullmäktige 20-10-26

På detta Kommunfullmäktige deltog Vår Framtid – Klippan (VF) med en representant. Delårsrapporten för Klippans kommun per 2020-08-31 och Revisionens granskning av rapporten fanns med på dagordningen. Ett viktigt ärende för oss var också ”Upphandling Bostad med särskild service”. Förutom detta fanns hela 10 motioner från VF som det skulle beslutas …

Kansliet STÄNGT!!!

På grund av rådande omständigheter med Covid -19 kommer kansliet tillsvidare vara stängt. Vi har ALLA ett ansvar för att minska smittspridningen. Vår Framtid – Klippan kommer därför undvika fysiska möte och istället skapa digitala forum för våra möten. Var rädda om varandra och respektera de rekommendationer som kommer från …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsen ordförande

Extra viktig information för Skåne. Sprid gärna så alla får veta vad som gäller nu. Just nu inför Folkhälsomyndigheten skärpta allmänna råd riktade särskilt mot Skåne – likt de råd som Uppsala fick förra veckan. Denna skärpning för Skåne gäller i tre veckor till att börja med. Här kan ni …

Kommunfullmäktige 20-10-26

Datum och tid: 2020-10-26, kl 18:00Plats: Spontanytan, Sågenhuset Vår Framtid – Klippan har 10 motioner som ska upp på detta kommunfullmäktige. Av dessa är förslaget till beslut att Avslå 4 motioner, Bifall 1 motion och Besvarad 5 motioner. Följande punkter behandlas under mötet* Val av justerare* Godkännande av dagordning* Delårsrapport …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsen ordförande

Saxat från FB 2020-10-25 Söndag 25 oktober klockan 11:45. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 3. Antal patienter som är inlagda med bekräftad covid-19 är 40 stycken idag (35 på vårdavdelning och 5 på IVA). Alltså ytterligare tre fler på sjukhus på bara ett dygn. Tyvärr börjar nu dödstalen stiga också. …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsen ordförande

Saxat från FB 2020-10-23 Fredag 23 oktober klockan 17:25. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 3. Jag tror att det generellt är för mycket dubbla budskap just. Nattklubbar stängs, men publiktak för arrangemang höjs. Vi ska skydda de äldre och smittan ökar nu överallt men samtidigt så lättas restriktioner för 70+ …

Var med och påverka kommunpolitiken i Klippan

Som de flesta vet är Sverige en demokrati vilket innebär att medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället och hur det utvecklas. Genom att engagera sig i vad som sker i kommunen/samhället kan vi påverka hur kommunen styrs och påverkar hur vi vill att kommunen ska formas. Ett sätt att …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsen ordförande

Saxat från FB 2020-10-09 Fredag 9 oktober klockan 18:05. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 3. Först vill jag slå fast, och understryka, att situationen i skånsk sjukvård avseende covid-19 är under mycket stor kontroll. R-talet är en bit under 1.0, ja faktiskt 0,94, och talet har sjunkit undan för undan …

Insändare ”Min mening – Klippan”

Klippans politiska ledarskap – än värre Med anledning av det som händer i vår kommun och HD/NST artikel ”Missnöjd moderat fick politikerna att köra över socialförvaltningen” 2020-09-18 har KF-gruppen Vår Framtid – Klippan skrivit en insändare till ”Min Mening” Halvvägs in i mandatperioden har vi flertalet gånger påmints om det …