Klippans kommun måste agera i frågan om Skäralid!

Min mening – HD/Klippan Få saker är Klippans kommuninvånare så eniga om . . . vikten av Skäralids Nationalpark med dess närområden och faciliteter. Och det är inte bara vi boende i kommunen som värdesätter dessa tillgångar högt. Hundratusentals besökare från Sverige, Danmark, Tyskland, Holland mfl, besöker årligen Söderåsen och …

Varning för falska telefonsamtal

En eller flera personer ringer falska samtal till äldre personer i Klippans kommun och erbjuder dem vaccinering mot säsongsinfluensan i hemmet.  Dessa samtal kommer aldrig från Klippans kommun och du ska tacka nej till erbjudandet. Om det är aktuellt att vaccination ska ske i ditt hem kommer kallelse att skickas …

Vår Framtid-Klippan – lägesrapport!

Hej alla härliga medlemmar i Vår Framtid – Klippan, blivande medlemmar och övriga! Vi har i stort sett under hela mandatperioden påtalat hur illa ställt det är med styret i vår kommun. Dels att genom motioner hjälpa till och få de styrande partierna att själva få upp ögonen. Här har …

Rapport från kommunfullmäktige 20-10-26

På detta Kommunfullmäktige deltog Vår Framtid – Klippan (VF) med en representant. Delårsrapporten för Klippans kommun per 2020-08-31 och Revisionens granskning av rapporten fanns med på dagordningen. Ett viktigt ärende för oss var också ”Upphandling Bostad med särskild service”. Förutom detta fanns hela 10 motioner från VF som det skulle beslutas …

Kansliet STÄNGT!!!

På grund av rådande omständigheter med Covid -19 kommer kansliet tillsvidare vara stängt. Vi har ALLA ett ansvar för att minska smittspridningen. Vår Framtid – Klippan kommer därför undvika fysiska möte och istället skapa digitala forum för våra möten. Var rädda om varandra och respektera de rekommendationer som kommer från …

Kommunfullmäktige 20-10-26

Datum och tid: 2020-10-26, kl 18:00Plats: Spontanytan, Sågenhuset Vår Framtid – Klippan har 10 motioner som ska upp på detta kommunfullmäktige. Av dessa är förslaget till beslut att Avslå 4 motioner, Bifall 1 motion och Besvarad 5 motioner. Följande punkter behandlas under mötet* Val av justerare* Godkännande av dagordning* Delårsrapport …

Var med och påverka kommunpolitiken i Klippan

Som de flesta vet är Sverige en demokrati vilket innebär att medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället och hur det utvecklas. Genom att engagera sig i vad som sker i kommunen/samhället kan vi påverka hur kommunen styrs och påverkar hur vi vill att kommunen ska formas. Ett sätt att …

Insändare ”Min mening – Klippan”

Klippans politiska ledarskap – än värre Med anledning av det som händer i vår kommun och HD/NST artikel ”Missnöjd moderat fick politikerna att köra över socialförvaltningen” 2020-09-18 har KF-gruppen Vår Framtid – Klippan skrivit en insändare till ”Min Mening” Halvvägs in i mandatperioden har vi flertalet gånger påmints om det …

Kommunfullmäktige 20-09-28

Ärenden 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning 3. Revidering av styrdokument för krisberedskap 4. Granskning av informationssäkerhet 5. Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling 6. Återföring av medel, mobila teamet 7. Ändring av avgift för kopiering av allmänna handlingar 8. Fråga avseende ”Struktuellt hemlösa utan socialt behov”

Lek med risk för ökad smittspridning!?!

Svår ekvation för kommunfullmäktige!41 ordinarie ledamöter + ev. ersättare + administration (personal) + tekniker + åhörare = ??? Enligt kommunallagen: 42 § Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Alltså kan inte åhörare nekas delta även om antalet personer i lokalen skulle överskrida Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Frågan är då: Kommer det att vara fler …

Insänt till ”Min mening” HD-Klippan

Hur i herrans namn tänker de styrande i Klippan??? Klippans kommunfullmäktige har likt många andra kommuner reducerat antalet ledamöter vid sina möten. Från 41 till 25 ledamöter. Detta givetvis med anledning av att begränsa möjligheterna till smittspridning. Flera andra kommuner har dessutom tagit steget att införa digitala möten så att …

Kommunfullmäktige 20-08-24

1. Val av justerare 2. Fastställande av föredragningslista 3. Budget 2021 och EFP 2022-2023 4. Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. (avseende Ängelholm Helsingborg Airport) 5. Val till uppdrag i styrelsen och ägarombud i bolaggstämma Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB Plats: Sågenhuset, stora lokalen

Information från klippan.se

Publicerad 6 juliRegion Skåne erbjuder självtester för dig som vill veta om du har Covid-19. Detta är inte ett antikroppstest utan ett test för att se om du är sjuk i Covid-19 vid testtillfället. Läs mer på 1177.se.För alla frågor om provtagning hänvisar vi till Region Skåne.

Kommunfullmäktige 20-06-22

1. Utdelning av kultur- och föreningsledarpristagare 2. Val av justerare 3. Godkännande av föredragningslista 4. Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningen 2020 5. Mobilt team i Klippans kommun 6. Förvärv av fastigheten Mölletofta 1:23, verksamhetsmark vid Mölletofta trafikplats 7. Marköverlåtelsesavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, markområde på verksamhetsområdet Månstorp 8. Begäran om höjning av …

”Min mening” HD-Klippan

De styrande i Klippan fortsätter oförtrutet med att bruka sin makt genom att så långt möjligt, hålla de mindre partierna utanför. De gör det i sann demokratisk anda eftersom det enligt kommunallagen är helt i sin ordning. För övrigt är det i samma skrift som det framgår att två partier …

Information från klippan.se

Vi hjälps åt i arbetet för att minska smittspridningen Publicerad: 2020-06-11 Sommaren är här och med den sköna semestrar och ledigheter. Vi fortsätter det viktiga arbetet att minska risken för smittspridning av Covid-19 i vårt samhälle och i det behöver vi alla fortsatt hjälpas åt.  Det gör du genom att …

6 juni – Vår nationaldag

Sveriges nationaldag firas sedan 1893 till åminnelse av Gustav Vasas val till kung 1523 och av 1809 års regeringsform. Den blev officiellt Sveriges nationaldag 1983. Innan dess kallades den för svenska flaggans dag. Den svenska nationaldagen kom till i början av 1890-talet, med inspiration från Norge och Danmark, som hade …

Lokalen stängd Juni, Juli, Augusti

Det blev inte som vi tänkt oss . . . Vår tanke var att träffa Er över en kopp kaffe och prata lite framtid för vår kommun – KLIPPAN.Men som vi alla vet blev världen anfallen av Covid -19. Vår Framtid – Klippan följer Folkhälsoinstitutets riktlinjer och undviker fysiska möten …

Kommunfullmäktige 20-05-25

1. Val av justerare 2. Föredragningslista 3. Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar 4. Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna 5. Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 6. Biblioteksplan 2020 7. Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförund 8. Redovisning partistöd 2019 samt utbetalning 2020 9. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 1:a kvartalet 2020

Från vår gruppledare

Vänner! Då närmar sig ytterligare ett fullmäktige. Tyvärr väljer de styrande att hålla kvar sin linje med fysiska möten. Vi i Vår Framtid – Klippan håller kvar vid vår styrelses beslut att inte närvara vid några större sammankomster eller möten. Sedan vi i början på mars tog detta beslut, har …

Information från klippan.se

Vi hjälps åt i arbetet för att minska smittspridningen Publicerad: 2020-05-14 På kommunen fortsätter vi arbeta på olika vis med att minska risken för smittspridning. Vi ber dig därför vänligen att hjälpa oss med det förebyggande arbetet genom att bland annat stanna hemma om du känner av förkylningssymptom eller om …

”Min mening” HD-Klippan

”Vi bojkottar inte fullmäktige” Kenneth Dådring, gruppledare i Vår framtid Klippan, förklarar varför partiets ledamöter just nu inte närvarar på kommunfullmäktiges möten. Bojkottar fullmäktige — det gör Vår Framtid Klippan verkligen inte! Men eftersom det ryktas att så skulle vara fallet vill vi göra ett klarläggande i frågan. Vår Framtid …

Många frågor vid Kommunfullmäktige 20-04-27

Nu har ledamöterna i KF fått svar på några av frågorna vid Kommunfullmäktige 2020-04-27. Några frågor är fortfarande obesvarade, men åh andra sidan svarade Kommunalrådet Hans-Bertil Sinclair att alla frågor inte skulle bli besvarade. . . Så bättre med några svar än inga alls.

Osynlighet och Kommunfullmäktige 2020-04-27

Vår Framtid – Klippan har i våra tidigare inlägg skrivit om den ”tystnad” som råder från den styrande politiken i Klippan. Många kommuners ledande politiker håller kontakten med sina medborgare via bland annat sociala medier. Men tyvärr är det ”tyst” i Klippans kommun. Efter lite letande på de olika sidorna …

Lyssna på KF 2020-04-27

Här kan ni lyssna och se kommunfullmäktige måndag 2020-04-27Ett kommunfullmäktige med reducerat antal ledamöter.Klicka här På ärendelistan:* Val av justerare* Föredragningslista* Motion från Vår Framtid gällande parkeringstider* Motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två folk* Val av nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för perioden 2020-2023* Årsredovisning 2019* Revisionsberättelse och …

Information från klippan.se

Om du inte kan komma till biblioteket kan biblioteket komma till dig! Publicerad: 2020-04-23 Biblioteken utökar sin service för att skydda låntagare som är över 70 år eller tillhör riskgrupp. Beställ en bokpåse som du hämtar utanför biblioteket eller få den hemkörd. Nu erbjuds alla låntagare över 70 år samt personer …

Kommunfullmäktige 27/4

Fullmäktigeförsamlingen håller ihärdigt i sina fysiska möten. Beslutet att reducera antalet närvarande ledamöter till 25 är taget och det har vi ställt oss bakom. Men vårt beslut att inte deltaga vid några fysiska fullmäktigemöten står fast. Alltså kommer vi inte att deltaga på kommande måndags fullmäktigemöte. Av den anledningen ställer …

Påsktankar

Vänner! Det är besvärliga tider för oss alla! Alla har vi i det som vi idag kallar för vardag, utmaningar vi inte trodde vi någonsin skulle behöva utsättas för. Ingen dag är den andra lik och vi ställs hela tiden inför nya och svåra situationer. Vi kommer alla att ha …

Från Kommundirektören – Tomas Rikse 2020-04-01

Sammanfattning av politikerinformation den 1 april 2020 Våra primära utmaningarDe primära och största utmaningarna för kommunen är att säkra bemanningen i prioriterade verksamheter samt att få tag i tillräckligt med skyddsutrustning för våra medarbetare. ServiceinskränkningarSedan en längre tid tillbaka är socialförvaltningens och utbildningsförvaltningens ”öppna verksamheter” stängda. Det gäller t.ex. öppna …

Några ord från VF-gruppledare

Vänner! Det är besvärliga tider för oss alla. Ingen går oberörd igenom den nya vardag som vi alla ställts inför. I tider som dessa är det viktigt att hålla ihop . . . i alla sammanhang. Inom politiken i Klippan försöker vi inom partiet att hålla oss så uppdaterade som …

Styrelsemöte på distans

I dessa Coronatider måste vi alla ta ett stort ansvar. Vi ska skydda oss själva och vi ska skydda vår omgivning. Det innebär att oavsett om vi är smittade eller ej ska vi undvika fysiska möten. Vi kan omöjligt veta om vi bär viruset med oss och sprider det eller …

Information om Klippans kommuns arbete med Covid-19

Vid kommunfullmäktige 2020-03-23 informerade Kommundirektör, Tomas Rikse, om kommunens arbete i dessa Coronatider. Förvaltningen är i ”bevakningsläge” och ledningen har gått in i stabsläge.Kommunikationen är extra viktig just nu. Allmänheten, chefer och medarbetare behöver information. Beslut och åtgärder sker i snabb takt och för att få ut informationen krävs strategier …

Gruppmöte 2020-03-19

Vänner! På torsdag var det åter dax för ett gruppmöte. Men med anledning av den situation vi har runt om i världen och i vårt samhälle på grund av Coronaviruset, har vi valt att tillsvidare inte hålla några fysiska möten. Detta med anledning av att rekommendationerna är att  sammankomster människor …

Kommunfullmäktige 2020-03-23

Igår kom handlingarna till kommunfullmäktige måndag den 23 mars. Det är ett bantat kommunfullmäktige och ett fysiskt möte bli av. Dessa ärenden kommer avhandlas: – Information om Klippans kommuns arbete med Covid-19 (Coronaviruset) – Motion angående införande av barnperspektivet i tjänsteskrivelser KS 2020.0074 Förslag till kommunfullmäktige – att remittera motionen …

Utdrag ur VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Mötet har varit viktigt. Detta för att kunna ta till oss hur både medlemmarna och medborgarna upplever kommunen och vad som kan förändras till det bättre. Allmänpolitiska läget i Klippan 2019Det händer mycket i Klippan nu. Flera projekt och verksamheter börjar i allt större utsträckning synliggöra Klippan. För att nämna …

VF årsmöte avklarat

Ett glatt gäng i blandade åldrar deltog idag på Vår Framtid -Klippans årsmöte. Efter att alla paragrafer var avverkade fortsatte diskussionerna om vart är vi på väg och hur kan vi fortsätta att påverka i just vår kommun. Mycket givande och inspirerande samtal. Tack alla ni som var med!!! Alla …

Kommunfullmäktige 2020-02-24

Vår Framtid – Klippan hade i sitt valprogram 2018 med en gångbro över järnvägsspåren vid stationen. Vid måndagens kommunfullmäktige beslutades att detta nu ska bli en verklighet där Klippans Kommun står för 60% och Trafikverket står för 40% av totala kostnaden för den statliga infrastrukturen. STATLIGA INFRASTRUKTUREN:En gångbro i form …

Kallelse Årsmöte

Ett år går fort och nu närmar sig vårt årsmöte.Datum: 2020-03-08Tid: 15:00Plats: VF lokal, Storgatan 44 B, Klippan Möteshandlingar finns i lokalen och kan även fås via e-post. Frågor/oklarheter??? Kontakta ordförande Ernie LarssonE-post: ernie@varframtid.com

Titt i backspegeln . . .

Vår Framtid – Klippan bildades som lokalparti den 5 maj 2018. Framför oss då låg semestertider och ett mer än tufft arbete för att hinna ikapp valarbetet. Vi lyckades och fick 2 mandat i kommunfullmäktige. Vilken resa vi gjort 😊 Vi har strålat ikapp med många andra och vi har …

God fortsättning på 2020

Varje stad är beroende av sitt land och varje land är beroende av sina städer. Självklart kanske många tycker, men i praktiken och politiken är det nog inte riktigt så. . . I takt med att många väljer att flytta till de stora städerna växer irritationen i de mindre orterna …

Flyttlasset har gått . . .

Vår Framtid – Klippan flyttar till Klippan centrum Nu har vi flyttat!!! Igår lämnade Vår Framtid – Klippan ursprungslokalen i Ljungbyhed. Nu hittar ni oss i denna anrika byggnaden mitt i Klippan. Hela ovanvåningen är Vår Framtid – Klippan:s. 🎅🤶 Under kommande helgs julskyltning 13:30 – 17:00, hittar ni oss …

Kommunfullmäktige 2019-11-25

Följ och lyssna/se kommunfullmäktige – Klicka här Så var det dags för höstens 3:e kommunfullmäktige. Datum: 2019-11-25Tid: 19:00Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan Ärenden som ska upp är följande: 1. Val av justerare 2. Föredragningslista 3. Redovisning av ekonomiska läget för kommunen 4. Kerstin Meinens avsägelse av uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden …

Vad är viktigt för dig?

Skriv en kommentar! Vår Framtid – Klippan vill veta vad just Du som kommuninvånare tycker. Det du skriver kommer vi använda som grund i en kommande enkät som vi kommer lägga ut på vår hemsida. För oss är det viktigt att veta hur Du som kommunmedborgarna upplever kommunen. I Riksrevisionens …

Trygghet och säkerhet i kommunen

Under innevarande mandatperiod har Vår Framtid – Klippan skrivit tre motioner med inriktning mot trygghet och säkerhet i kommunen. Kameraövervakning för trygghet och säkerhet Hastighetsbegränsning inom kommunens tätbebyggda områden Kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter Kameraövervakning för trygghet och säkerhet – AVSLAGEN 2019-06-24 Några inlägg från debatten:Rune Persson (S) ordf. …

Kommunfullmäktige 2019-10-28

Så var det dags för höstens 2:a kommunfullmäktige.Ärenden som ska upp är följande: Val av justerare Föredragningslista Delårsrapport Klippans kommun per 2019-08-31 KS 2019.0456 Omdisponering i investeringsbudget 2019 och 2020 för teknisk förvaltning KS 2019.0433 Regler för utbetalning av lokalt partistöd KS 2019.0384 Sammanträdesdagar KSAU, KS, KF 2020 KS 2019.0437 …

KF 2019-09-23

Mötet startade med en föredragning av Avfallsplan för Nårab. Kommunfullmäktige antog förslaget Nästa person i talarstolen var Jens Leandersson, ordförande för revisonen. Jens inledde med att påtala vikten av att revisionen, som består av representanter från samtliga 9 kommunpartier, finns och fyller en för medborgarna viktig uppgift. Revisionens uppgift är …

VF-motioner – Avslag/Besvarade

Så har då sommaren passerat och kommunfullmäktige (KF) har haft sommaruppehåll. Nästa kommunfullmäktige går av stapeln den 23 september. VF-gruppmötet inför detta KF är den 19 september. Tills dagens datum har Vår Framtid – Klippan lämnat in 26 motioner. 4 av dessa motioner är avslagna och 2 är besvarade. AVSLAGNA …

Vilken härlig helg!

Fredagsmorgonen började med ”arbete” och laddning inför kommande Gammelmarknad i Ljungbyhed. När tältet väl var på plats var väntan kort innan första besökaren kom till vårt tält där vi bjöd på kaffe, kaka och hibiskuste.Trots att vädrets makter kanske inte stod till 100% på vår sida blev det en lyckad …

Slut på semestern!!!

Det är sååå kul att börja jobba igen och energierna flödar för fullt för det vi har framför oss. Check – Planeringen för Gammelmarknaden i Ljungbyhed är klar. Du träffar oss vid vår lokal, Storgatan 1Check – Beslutet om en ungdomssektor är tagetCheck – Motionslistan på hemsida varframtid.com är uppdateradCheck – Sist …

KF 2019-06-24

Sista Kommunfullmäktige innan sommaren är avklarat. Nu väntar en välförtjänt ledighet där batterierna laddas inför höstens utmaningar. Vår Framtid – Klippan lämnade in 2 motioner: * Herrevadskloster – Ett Kulturminne i förfall Att detta kulturminne och med dess befintlig kulturhistoria idag håller på att förfalla kan inte ses som ett …